Asymmetric Laws Of Motion In The Cam Mechanisms

Blagoyka Ilieva Paleva-Kadiyska, Roumen Anchev Roussev, Vitan Borissov Galabov

Abstract


Различните технологични процеси изискват генерирането на асиметрични закони на движение. Семейство от асиметрични закони на движението за синтеза на механизми на гърбиците беше представено, за да улесни инженерите-дизайнери. Тези закони на движение зависят само от един независим параметър, който може да се определи от условия, свързани с необходимата асиметрия на първата трансферна функция вход-изход (аналог на скоростите) и желаното съотношение на екстремните стойности на
втората трансферна функция - аналог на ускоренията.
Изследването има за цел да изведе семейство от асиметрични закони на движение за синтеза на механизми на гърбици , зависими само от един независим параметър, с възможност да бъдатопределя се от условия, свързани с необходимата асиметрия на първата трансферна функция и желаното съотношение на екстремните стойности на втората трансферна функция.
Сред асиметричните закони основно място заема обикновеният и „изглаждащият“ трапецовиден закон . Недостатъците му компенсират различни силови, тригонометрични и силово-тригонометрични закони на движение. Но постигането на предварително определени условия изисква високи умения и време от страна на инженерите-дизайнери. Следователно се получават асиметрични закони на движение за синтеза на механизми на гърбиците в зависимост само от един независим параметър. Този параметър може лесно да бъде определен от условията, свързани с необходимата асиметрия на първиятрансферна функция и желаното съотношение на екстремните стойности на ускоренията.


Keywords


cam mechanisms; laws of motion; asymmetry

Full Text:

PDF

References


Roussev R. Weaving. Sofia: New Man Publishing House, 2017. (in Bulgarian)

Galabov V., Roussev R. and Avramov I. Modernized design of cam mechanisms for textile machinery. Scientific papers National Military University ”Vasil Levski”, Veliko Tarnovo, vol. 52, pp. 415-422, 1997. (in Bulgarian)

Nekultin C. N. Designing cams for controlled Inertia and Vibration., Machine Design, 24, 6, pp. 143-160, 1952.

Roussev R. and Galabov V. Laws of motion of the shafts in weaving machines. Textiles and Garments, ISSN 1310-912X, vol. 11-12, pp. 14-18, 2000. (in Bulgarian)

Galabov V., Avramov I., Mihaylov V. and Roussev R. Modernization of textile machines by the structural-dimensional synthesis of function generator cam-lever mechanisms. Mechanics of Machines, vol. 14, pp. 70-76, 1996. (in Bulgarian)

Roussev R. and Galabov V. Synthesis of cam mechanisms with two-roller levers for textile machines. Textiles and Garments, ISSN 1310-912X, vol. 10, 2001, pp.12-17. (in Bulgarian)

Roussev R. and Galabov V. Modernization of “shed” formation mechanisms in weaving machines. Collection of Scientific Papers - Innovative Techniques and Technologies, South-West University “Neofit Rilski”, Blagoevgrad, pp.78-89, 2008. (in Bulgarian)

Levitsky N. I. Cam mechanisms Moscow: Mechanical engineering, 1964, (in Russian)

Chen F. Y. Mechanics and Design of CAM Mechanisms. New York: Pergamon press, 1982.

Galabov V., Rousev R. and Shivarov N. Planning of Movement Laws Using Trigonometric Polynomials. BAS, Theor. & Appl. Mechanics, vol. 3, pp. 3-12, 2010.

Galabov V., Savchev S. and Slavov G. Planning of Motion Laws Using Power-Trigonometric Polynomials. Conferences & Symposia IFAC-PapersOnLine, 16th IFAC Conference on Technology, Culture and International Stability TECIS 2015, Sozopol, Bulgaria, 24–27 September 2015, pp. 134–137, https://www.sciencedirect.com/journal/ifac-papersonline/vol/48/issue/24.

Rothbart H. A. CAMES. Design, Dynamics and Accuracy, N. Y.: John Wiley & Sons, 1965.

Litvin F. L. Theory of gearing. NASA Reference Publication, 1989.

Galabov V., Roussev R. and Paleva-Kadiyska Bl. Synthesis of cam mechanisms I. Sofia: New Man Publishing House, 2020. (in Bulgarian)
DOI: http://dx.doi.org/10.52155/ijpsat.v26.1.2960

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2021 Blagoyka Ilieva Paleva-Kadiyska, Roumen Anchev Roussev, Vitan Borissov Galabov

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.